Standard plemene VOK

FCI - Standard č. 99/13.02.2002/D
země původu: Německo
datum publikace platného originálního standardu: 27.02.1990
použití: všestranný lovecky upotřebitelný pes (ohař)
Klasifikace FCI : skupina 7 - Ohař. 
sekce 1,1 - Kontinentální ohaři.
typ "braka" s pracovní zkouškou
 
Krátký historický přehled : 
O vzniku výmarských ohařů panují četné teorie. Jisté je jen to, že výmarští ohaři, kteří tehdy ještě vedli hodně krve tzv. vodicích psů, byli chování již v první třetině 19. století na výmarském dvoře.
V polovině století (tedy před počátkem čistokrevného chovu) spočíval chov psů téměř výhradně v rukou myslivců z povolání a lesníků ve středním Německu - především v okolí Výmaru a v Duryňsku, kteří chovali psy většinou jen na základě jejich výkonnosti. Když dny tzv. vodicích psů skončily, křížili tito myslivci a lesníci své psy také s křepeláky a chovali dále tyto křížence. Zhruba od roku 1890 bylo toto plemeno chováno plánovitě a vedeno v plemenné knize. Vedle krátkosrstého výmarského ohaře se již před přelomem století začala vyskytovat také dlouhosrstá varieta, i když zpočátku jen ojediněle. Výmarský ohař byl od počátku vedení v plemenné knize chován čistokrevně, v podstatě bez vkřižování  jiných plemen, především pointerů. Díky tomu je výmarský ohař pravděpodobně nejstarším německým plemenem ohařů, které se chová již zhruba 100 let čistokrevně.
 
Celkový vzhled:
Středně velký až velký lovecky upotřebitelný pes, účelný pracovní typ, krásného vzhledu, šlachovitý, se silným osvalením, samčí popřípadě samičí typ musí být výrazně odlišeny.
 
Kohoutková výška: 
- psi: 59 až 70cm (ideální míry: 62 – 67cm),
- feny: 57 až 65cm (ideální míry: 59 – 63cm).
 
Hmotnost: 
- psi: cca 30 až 40 kg,
- feny: cca 25 až 35 kg.
 
Důležité proporce:
- délka trupu ke kohoutkové výšce zhruba 12:11,
- délkové proporce hlavy: délka tlamy od špičky čenichu až k počátku čela poněkud přesahuje délku mozkovny od počátku čela k týlnímu hrbolu,
- hrudní končetiny: vzdálenost loktů od středu nadprstí a od loktů od kohoutku je přibližně stejná.
 
Chování/charakter: 
Všestranný, lehce ovladatelný, povahově pevný a náruživý lovecky upotřebitelný pes se systematickým a vytrvalým hledáním, nikoliv však nadměrného temperamentu. Nos pozoruhodné kvality. Ostrý na škodnou a dravou zvěř; také ostražitý, ale nikdy agresivní. Spolehlivý ve vystavování a v práci ve vodě. Pozoruhodný sklon k práci po ráně.
 
Hlava: 
· Mozkovna: 
- lebka je v  harmonickém poměru k výšce a lebce obličejové části hlavy, u psů širší než u fen, ale u obou je šíře mozkovny mezi ušima v dobrém poměru k celkové délce hlavy, uprostřed čela prohlubeň, týlní hrbol lehce až mírně vystupující, za očima dobře patrný jařmový oblouk.
· Lebka obličejové části:
- nosní houba je velká, přesahující přes dolní čelist, tmavě masově zbarvená, směrem dozadu pozvolna přecházející v šedou,
- tlama je dlouhá a zejména u psů silná, z profilu působí téměř hranatě, hlava v oblasti špičáků a trháků přibližně stejné šířky, hřbet nosu rovný, často poněkud klenutý, nikdy nesmí být prohnutý směrem dolů,
- pysky jsou mírně převislé; okraje pysků stejně jako patro masově zbarvené, malý koutek,
- čelisti jsou silné, chrup úplný, pravidelný a silný, řezáky se navzájem dotýkají (nůžkový skus),
- líce jsou svalnaté a zřetelně vyznačené, „suchá hlava",
- oči jsou jantarově zbarvené, tmavé až světlé, inteligentního výrazu, ve štěněcím věku blankytně modré, kulaté, nepatrně šikmo uložené, oční víčka dobře přiléhajíc,
- visící uši jsou široké a poměrně dlouhé, dosahující zhruba ke koutku tlamy, vysoko nasazené, v nasazení úzké, na konci špičatě zaoblené, v pozornosti lehce dopředu natočené, se záhybem.
 
Krk:
- ušlechtile působící a nesený, horní linie klenutá. Svalnatý, téměř kulatý, ne příliš krátký, suchý. K plecím se rozšiřuje a ladně přechází do hřbetní a hrudní linie.
 
Trup: 
- horní linie z profilu je od klenuté linie krku přes dobře vyjádřený kohoutek přechází horní linie harmonicky v relativně dlouhý, pevný hřbet,
- kohoutek je dobře vyjádřen,
- hřbet je pevný a svalnatý, bez pronesení, vzadu není přestavěn, poněkud delší hřbet není vadou, protože jde o charakteristický znak plemene,
- záď tvoří pánev, která je dlouhá a přiměřeně šikmo postavená,
- hruď je silná, ale ne přehnaně široká; s dostateč-nou hloubkou - dosahuje téměř až k lokti s dostateč-nou délkou, hrudník dobrého klenutí, aniž by působil sudovitým dojmem, s dlouhými žebry, předhrudí dobře vyjádřené,
- dolní linie z profilu a břicho je lehce stoupající, břicho ale není vtažené.
 
Ocas: 
Nasazení ocasu poněkud níž pod linií hřbetu než u jiných srovnatelných plemen. Ocas silný a dobře osrstěný. V klidu volně visí; při vzbuzené pozornosti psa a při práci nesen vodorovně, nebo také výš. 
 
Končetiny:
· Hrudní končetiny: 
-  běhy "vysoké", šlachovité, rovné a rovnoběžné; nejsou postaveny široce,
-  plece jsou dlouhé a šikmé, dobře přiléhající, silně osvalené, dobré zaúhlení lopatky v ramenním kloubu,
- nadloktí je šikmo postavené, dostatečně dlouhé a silné,
- loket je volný a rovnoběžně uložený, není vytočen ven ani vtočen dovnitř,
- předloktí je dlouhé, rovně postavené,
- zápěstí je silné, pevné,
- přední nadprstí je šlachovité, lehce šikmo postavené,
- tlapy hrudních končetin jsou silné, postavené rovně ke středu těla, prsty těsně sevřené a dobře klenuté, delší prostřední prsty jsou typickým znakem plemene, a proto nejsou vadou, drápy světle až tmavě šedé, polštářky tlap dobře pigmentované, tvrdé a odolné.
· Pánevní končetiny:
- běhy "vysoké", šlachovité respektive dobře osvalené, rovnoběžně postavené, nejsou vytočeny ven ani vtočeny dovnitř,
- stehna jsou dostatečně dlouhá, silná a dobře osvalená,
- kolenní klouby: jsou silné a pevné,
- lýtka jsou dlouhá, šlachy výrazně vystupující,
- hlezno je silné a pevné,
- nárt je šlachovitý, téměř kolmo postavený,
- tlapy pánevních končetin jsou silné, kompaktní a bez paspárků, jinak jako tlapy hrudních  končetin. 
 
Chody: 
Průběh všech chodů prostorný a plynulý. Pánevní a hrudní končetiny rovnoběžně se pohybující. Cval je dlouhý a plochý. V klusu zůstává hřbet rovný. Mimochod je nežádoucí. 
 
Kůže a osrstění: 
Silná. Dobře přiléhající, ale nepřiléhá příliš těsně.
· Krátká srst:
- je krátká (ale delší a hustší než u většiny srovnatelných plemen), silná, velmi hustá a hladce přiléhající krycí srst, bez podsady nebo jen s malým množstvím podsady.
· Dlouhosrstá varianta:
- je měkká, dlouhá krycí srst s podsadou nebo bez ní, hladká nebo lehce  zvlněná, srst v nasazení uší lehce přepadající. Na špičkách visících uší je přípustná srst sametová, délka srsti po stranách 3-5 cm, na spodní straně krku na předhrudí a na břiše většinou trochu delší, dobré praporce a kalhoty, avšak směrem dolů kratší, ocas s dobrou vlajkou, prostor mezi prsty osrstěný, osrstění hlavy méně dlouhé, osrstění podobné patrové srsti se středně dlouhou a dobře přiléhající krycí srstí, hustou podsadou a středně vyvinutými praporci a kalhotami se někdy vyskytuje u psů se smíšenými geny.
 
· Barva:
- stříbrná, srnčí hněď nebo myší šedá a přechody mezi těmito barevnými tóny, hlava a uši většinou trochu světlejší. Bílé odznaky jsou přípustné jen v malém rozsahu na hrudi a na prstech, v některých případech je na středu hřbetu více nebo méně dobře vyjádřený tmavý "úhoří pruh", psi s vysloveně červenožlutým "pálením" mohou obdržet nanejvýš známku "dobrý", hnědé pálení je těžká vada.
 
Vady:
Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.
 
Těžké vady:
- výrazné odchylky typu, netypický pohlavní výraz, hrubé odchylky velikosti a proporcí,
- lebka oblič-ejové č-ásti hlavy: hrubé odchylky - např. příliš silně vyvinuté pysky nebo špič-atá tlama, 
- čelisti a zuby: chybění více než dvou PM1 nebo M3,
- oč-i: lehké, především lehké a jednostranné vady oč-ních víč-ek,
- visící uši: vysloveně krátké nebo dlouhé, nestoč-ené,
- volná kůže na krku (lalok), hrubé odchylky ve formě a osvalení,
- hřbet: výrazně propadlý nebo kapří hřbet, přestavěnost,
- hruď, břicho: sudovitý hrudník, nedostateč-ná hloubka nebo délka hrudníku, vtažené břicho,
- hrubé anomálie postoje - např. chybné zaúhlení, ven vytoč-ené lokty, otevřené tlapy,
- silně sudovitý postoj nebo kravský postoj,
- špatný pohyb v jednotlivých druzích chodů, také nedostateč-ně vpřed dosahující tlapy nebo chybějící posuv zezadu, mimochod,
- hrubé nedostatky - např. příliš jemná nebo příliš hrubá kůže,
- přechody mezi variantami srsti stanovenými standardem,
- chybějící osrstění břicha a uší (kožené uši), rozšířená zvlněná srst u krátkosrsté variety, 
- vysloveně kudrnaté nebo nedostateč-né osrstění u dlouhosrsté variety,
-odchylky od odstínů šedé - např. nažloutlá nebo nahnědlá, hnědé pálení,
- silné odchylky velikosti nebo hmotnosti (např. více než 2 cm kohoutkové výšky),
- ostatní hrubé nedostatky,
- lehké nedostatky povahy.
 
Vylučující vady: 
- absolutně netypičtí jedinci, především těžkopádní nebo slabí,
- absolutně chybné proporce,
- absolutně netypická mozkovna např. podobná buldokovi,
- lebka obličejové části hlavy: absolutně netypická např. v důsledku proláklého hřbetu nosu,
- čelisti a zuby: předkus, podkus, chybění dalších zubů,
- oči: entropium, ektropium,
- visící uši: absolutně netypické, např. Odstávající,
- vysloveně silný lalok,
- hřbet: silně propadlý nebo kapří hřbet, silná přestavěnost,
- hruď, břicho: hrudník vysloveně sudovitý nebo znetvořený,
- běhy rachitické nebo znetvořené,
- chronické kulhání,
- vysloveně poškozený pohyb,
- znetvoření a defekty kůže,
- částečná nebo úplná lysivost,
- barva jiná než šedá, výrazné hnědé pálení, bílé odznaky mimo odznaků na hrudi a tlapách.
- vysloveně přehnaná nebo nedostateč-ná velikost,
- ostatní vývojové vady, nemoci, u nichž je třeba předpokládat dědičnost (například   epilepsie).
- nedostatky povahy - např. plachost nebo bojácnost,
Tento souhrn samozřejmě nemůže obsahovat všechny vyskytující se vady, je třeba ho považovat jen za příklady.
 
Chovné podmínky:
- všichni VOK i VOD žádající o uchovnění  musí být plnochrupí s nůžkovým skusem, musí absolvovat jarní svod, klubovou nebo speciální výstavu a po dosažení věku 15 měsíců projít výběrem   do chovu, prováděným komisí chovatelské rady, výběry do chovu  se provádí vždy při klubové nebo speciální výstavě,
- s platností od 11.3.2012 musí být importovaní jedinci před zařazením do chovu rentgenologicky vyšetřeni na dysplazii kyčelních kloubů (DKK), zařazeni do chovu budou pouze ti, u nichž je výsledek vyšetření nejhůře B/B,
- psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.
- oceněnění na klubové nebo speciání výstavě KCHVO a hodnocení na zkouškáh pro zařazenípsa/feny do chovu:
- krákosrstý pes: výborný - PZ I. cena, LZ nebo VZ v jakékoli ceně,
                                  velmi dobrý – VZ v jakékoli ceně,
                         fena: velmi dobrá– PZ I. cena, 
- dlouhosrstý pes: velmi dobrý – ověření vloh,
                       fena: velmi dobrá – ověření vloh.