Výcvik loveckých psů

Zkušební řády

Chcete-li poradit s loveckým výcvikem, neváhejte mě kontaktovat

Vycvičím a předvedu Vašeho ohaře  na všech typech zkouškách (ZV, PZ, LZ, SZVP, BZ, VZ), který na nezbytně nutnou dobu zůstane u mě (ohař zvyklý bydlet v domácím prostředí, by bydlel přímo u mě doma) nebo Vám poradím a pomůžu s výcvikem a Vy si psa předvedete již na zkouškách sami. V místní honitbě máme vynikající zázemí pro lesní a vodní práce, pole a zvěř se zde také najde (zejména zajíci, srnčí a koroptve, bažanty chováme uměle). Dále pro zájemce také nabízím možnost denních nebo víkendových výcviků, příp. jiné možnosti po domluvě. Přímo u honitby je možnost dobrého posezení nebo ubytování v nedaleké Pelestrovské hospůdce nebo v Hostinci U Palánů přímo v Havlíčkově Brodě.  V roce 2012 jsem se stala vůdkyní roku na okrese Havlíčkův Brod, což jsem dokázala obhájit i pro rok 2013, pro rok 2014, pro rok 2015 a již po páté za sebou jsem se stala nejlepší vůdkyní okresu pro rok 2016 a dále se mi v roce 2014 podařilo získat bronzový vůdcovský odznak Klubu chovatelů výmarských ohařů. V roce 2015 jsem s vyznamenáním složila zkoušky z myslivosti a od roku 2016 jsem se stala rozhodčí z výkonu loveckých psů pro zkoušky podzimní a zkoušky vloh, což bych nikdy nedokázala bez mého taťky a mých oblíbených šedivek. Tati díky moc!